Logo Google
A- A+

Pomoc na dziecko w rodzinie zastępczej

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018, poz. 998 tj. ze zm.)

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

  • rodzina zastępcza: spokrewniona, niezawodowa, zawodowa (pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i specjalistyczna),
  • rodzinny dom dziecka.

Rodzinę zastępczą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej. Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą wstępni lub rodzeństwo dziecka, pozostałe osoby tworzą niezawodową lub zawodową rodzinę zastępczą – art. 41.

Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania w wysokości:

  • 694 zł miesięcznie na dziecko w spokrewnionej rodzinie zastępczej,
  • 1052 zł miesięcznie na dziecka w niezawodowej lub zawodowej rodzinie zastępczej.

Na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje dodatek w wysokości
200 zł miesięcznie.

Rodzinie zastępczej starosta może przyznać:

  • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka
  • świadczenie na pokrycie:

– niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo,

– kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na
jakość sprawowanej opieki.

Niniejsza pomoc przyznawana jest na podstawie regulaminu wypłaty świadczeń fakultatywnych i należy przedłożyć rozliczenie na podstawie faktury potwierdzającej dokonanie zakupu.

 

Definicja miejsca zamieszkania dziecka – art. 26 Kodeksy cywilnego (Dz. U. 2018.0.1025 tj.)

  • 1. miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.
  • 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi oboju rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.
Biuletyn informacji publicznej
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Wiecej o ciasteczkach.
Ok