Logo Google
A- A+

Rusza nowy projekt „Równość szans”

02.02.2024
Dodano przez: pstefanicki
Udostępnij
Polub
Wyślij za pomocą e-mail

Powiat Krośnieński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim przystępuje do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Równość szans. Projektem zostanie objętych 60 uczestników, mieszkańców naszego powiatu.

Cel projektu
Działania projektowe będą oparte na: wspieraniu aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji. W naszym działaniu, w celu wykorzystania potencjałów poszczególnych osób i grup, wdrażane będą bardziej zindywidualizowane usługi aktywizacji edukacyjnej, zdrowotnej, zawodowej i społecznej.

W szczególności nacisk zostanie położony na nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, a także na podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb naszego lokalnego rynku pracy.

Grupa docelowa
Do udziału w projekcie zapraszamy:
– osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w niekorzystnej sytuacji,
– osoby bierne zawodowo,
– osoby bezrobotne w tym długotrwale bezrobotne,
– osoby opuszczające instytucjonalną i rodzinną pieczę zastępczą oraz dzieci przebywające w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby niepełnosprawne, w tym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z chorobami psychicznymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Wszystkie działania dla uczestników są bezpłatne.

Formy wsparcia w ramach projektu
W naszych działaniach, w celu wykorzystania potencjałów poszczególnych osób i grup, wdrażane będą zindywidualizowane usługi aktywizacji edukacyjnej, zdrowotnej, zawodowej i społecznej. Nasza oferta zawiera:
– wsparcie w formie poradnictwa specjalistycznego, dostosowanego do potrzeb uczestników projektu,
– wsparcie dla dzieci i młodzieży w formie korepetycji, kolonii terapeutycznej, pikniku integracyjnego, biwaku i spływu kajakowego,
– kursy, szkolenia zawodowe,
– wsparcie doradcy zawodowego oraz wiele innych form wsparcia zgodnie z Indywidualną Ścieżką Reintegracji ustaloną dla każdego uczestnika projektu.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w siedzibie:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piastów 10B
66-600 Krosno Odrzańskie
Tel. 68 383 0202
e-mail: sekretariat@pcpr.powiatkrosnienski.pl

Załączniki

Biuletyn informacji publicznej
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Wiecej o ciasteczkach.
Ok